Skupinová školení
a workshopy
pro firmy

Vizuálně atraktivní slidy, sebevědomí prezentující a jasná komunikace jsou základními měřítky úspěšné organizace.

Nabídka školení

Specializuji se na prezentační dovednosti po obsahové i formální stránce, tvorbu designových prezentací a umění klasické rétoriky. Ukážu vám, jak najít svůj příběh, a jak ho odprezentovat poutavým způsobem.
Naučím vás, jak rozeznávat emoční signály v obličejích lidí ve vašem okolí.

Spolupracuji jak s mezinárodními korporacemi, tak českými firmami všech velikostí.

Prezentační dovednosti

Cílem kurzu je především celkové zlepšení a zkvalitnění schopnosti účastníků kurzu efektivně prezentovat před větší skupinou lidí.

Osvojíte si osvědčený postup pro vytváření struktury prezentací a objeví zákonitosti, kterými se prezentace řídí. Zvýší úroveň svého verbálního i neverbálního projevu a osvojí si techniky vyrovnání se s trémou.

Součástí školení je prezentační trénink a videoanalýza účastníků. Všichni získají zacílenou zpětnou vazbu na své vystoupení.

Prezentační design

Účastníci si odnesou nový pohled na prezentace, na proces jejich tvorby a konkrétní nápady včetně doporučení pro budoucí praxi.

Obsahem školení jsou také základní grafické principy a přístupy včetně psychologických poznatků, které pomohou publiku pochopit a uložit do paměti nejdůležitější informace, které jsou v prezentaci obsaženy.

Business storytelling

Na školení účastníci postupně přetváří svou prezentaci v poutavý příběh, který i v dnešní záplavě informací zaujme cílové publikum.

Společně otevřeme téma příběhů, zápletek a hrdinů a zjistíme, jak se tyto prvky dají využít v každodenním pracovním prostředí tak, aby se naše prezentace staly skutečně jedinečnými a nezapomenutelnými.

Ze školení účastníci odchází s jasným plánem a materiály, které jim pomohou strukturovat jejich budoucí prezentace.

Storytelling a data

Kurz se zaměřuje na vizualizaci dat a jejich efektivní prezentaci. Soustředí se především na využívání tabulek, grafů a dalších vizualizačních technik pro předání těch nejdůležitějších informací.

Experti prezentují data pomocí příběhů. Nenechávají publikum, aby se ztrácelo v hutných vizualizacích, ale provádí svou cílovou skupinu na cestě k poznání. Sestavení příběhu a postupy pro jeho správnou vizualizaci jsou hlavním obsahem tohoto školení.

Klasická rétorika

Komplexní pohled na řečnické umění přesvědčování. V centru zájmu je řečník jako osoba, která umí strukturovat své myšlenky s logickou návazností, umí pracovat s lidskými emocemi a buduje svou řečnickou osobnost.

Rétorika a správné užívání mluveného projevu je důležitou součástí nejen pracovního, ale také osobního života. Podíváme se na to, jak zkultivovat svůj projev, jak prezentovat své myšlenky a názory efektivně a jak použít svou řeč k tomu, aby nám lidé naslouchali.

Kurz vede účastníky praktickou formou ke zkultivování projevu, etickým zásadám řečnictví a efektivní formulaci myšlenek.

Mikrovýrazy a řeč těla

Mikrovýrazy jsou mimické výrazy, které se objevují v situacích, kdy „jde o hodně“, a které trvají zlomek vteřiny. Není téměř možné je skrýt, a proto nám o komunikačním partnerovi řeknou velmi mnoho.

Na školení se účastníci naučí rozpoznávat signály skrytých emocí, budou se učit rozeznávat, kdy před nimi protistrana něco tají, a zjistí, jak postupovat při analýze neverbálního chování člověka tak, aby se nedopustili chyby.

Cílem školení je vybavit účastníky ověřenými postupy pro analýzu řeči těla v kontextu odhalování klamu.

Online prezentace ve virtuálním prostředí

Ať už používáte MS Teams, Zoom nebo jiný nástroj, naučím vás pracovat s pozorností posluchačů, správnému používání řeči těla a práci s hlasem ve virtuálním prostředí. 

Povíme si o správném nastavení prezentačního prostoru, pomůžu vám s technickým vybavením a představím vám  zajímavé programy pro spolupráci na dálku.

„Schopnost efektivní virtuální prezentace se v krátkém čase stala důležitou a ceněnou dovedností.
Pomůžu vám stát se těmi, kteří umění profesionálního onlinového prezentování ovládají."

Školení v aplikaci GatherTown

Gather Town je prezentační platforma, která dokáže zajistit skvělou interakci uživatelů. Přenesete se do prostoru, ve kterém se volně pohybujete, setkáváte se s dalšími lidmi a můžete naprosto volně kooperovat.

Rád ji využívám jak pro individuální a skupinové konzultace, tak hromadná onlinová školení.

Spolupráce se
Space Makers

Pokud si chcete nechat vytvořit své vlastní virtuální prostředí, namodelovat kanceláře, nebo uspořádat neobvyklou virtuální akci pro své kolegy nebo klienty, Space Makers vám dokážou pomoci.

Space Makers jsou čeká firma, která se zabývá nejen vlastní implementací platformy Gather Town do firem, ale rovněž modelováním virtuálních prostředí dle potřeb klientů!

Chci se o Space Makers dozvědět víc

Aplikaci používám už pěkně dlouho, rád se o své zkušenosti podělím.
Pokud budete chtít, domluvím vám přednostní schůzku přímo se zástupci této firmy!

Chodíte raději na otevřená školení?

Spolupracuji se dvěma skvělými partnery, u kterých se můžete přihlásit na školení pro veřejnost. Každé školení je designováno trochu jinak, vyberte si, které se vám bude víc zamlouvat.

Otevřených školení nevypisuji mnoho, věřím ale, že si svoje místo najdete!

Materiály a nástroje pro účastníky vizuálních kurzů

Z vlastní zkušenosti vím, jak náročné je si zapamatovat z kurzu všechny podstatné a zajímavé informace.
Tištěné materiály a rukou psané poznámky se ztrácejí, nebo nacházejí své místo v šuplíku.

Zájemcům nabízím možnost doobjednání přístupu k předtočeným videomateriálům ze školení, které pomohou účastníkům vytříbit nově nabyté znalosti a znovu si zopakovat to nejdůležitější.

Všichni účastníci školení získávají automaticky přístup k aktualizované databance nástrojů, literatury a dalších zdrojů, které sám každodenně využívám při tvorbě profesionálních prezentací a šablon.

Objednejte si školení

Zaujala vás nabídka školení a chtěli byste se dozvědět víc? Pojďme si domluvit schůzku nebo telefonát.