Ucelený program pro rozvoj řečníků a designérů 

Využijte komplexní akademii pro dlouhodobý firemní rozvoj Vás nebo Vašeho týmu v oblasti prezentačního designu, tvorby prezentací a řečnických dovedností.

Akademie pro profesionální řečníky
a prezentační designéry

Chcete-li budovat a rozvíjet celkové prezentační kompetence svých kolegů, nabízím tento dlouhodobý a komplexní vzdělávací program založený na pravidelném setkávání nad problematikou veřejného vystupování a tvorby moderních prezentací.

Jak prezentační a designová akademie funguje?

Tento intenzivní rozvojový program úzce propojuje tři vzdělávací moduly zaměřené na oblast veřejného vystupování do jedné rozsáhlé akademie, která umožní setrvalý a hlavně dlouhodobý rozvoj vašich kolegů v oblasti prezentačních dovedností.

Vzdělání v mnoha různých oblastech lidského vědění se věnujeme od dětství. Toužíme po odbornosti a kompetenci. Vrcholní sportovci trénují dlouhé roky, aby dosáhli na špici ve své disciplíně. Umění přesvědčivé prezentace, která dokáže chytit publikum za srdce, je dovednost jako každá jiná. S dostatkem času a píle je možné v ní dosáhnout expertní úrovně.

Cílem programu je proto umožnit účastníkům posunout své dovednosti na vyšší úroveň, pochopit zákonitosti veřejného vystupování a nastartovat jejich kariéru coby špičkových řečníků a prezentačních designérů.

Jak takový program vypadá?

Účastníci se pravidelně v předem definovaném časovém rozmezí schází, a za asistence lektora společně pracují na rozvoji svých řečnických dovedností. Obyčejně se jedná o krátká setkání o délce 3-4h, která jsou realizovaná jednou za 14 dní. Účastníci tedy na školení tráví jen půlden, zbytek dne se už věnují svým pracovním povinnostem. Tato metoda se osvědčila jako velmi efektivní a to jak pro účastníky, tak pro klienta.

Délka rozvojového programu se liší, nejkratší realizovaná akademie trvala 3 měsíce, nejdelší pak na žádost účastníků celých 24 měsíců.

Na každé setkání přichází účastníci s předpřipravenou prezentací, řečnickým cvičením nebo vypracovaným designovým úkolem, na který dostávají zpětnou vazbu a v průběhu školení ho následně upravují. Celá skupina je vedena tak, aby každý účastník uměl sdělit konstruktivní zpětnou vazbu na vystoupení nebo vytvořenou prezentaci svému kolegovi. Vše samozřejmě pod dozorem lektora. Tyto domácí úkoly reflektují pracovní náplň účastníků. Především proto, aby byla zajištěna co největší přenositelnost do praxe.

Prezentační vystoupení jsou nahrávána, vytvořené snímky jsou uchovávány, a účastníci mají ke svým souborům přístup po celou dobu konání. Mohou jednoduše sledovat svůj posun kupředu, popřípadě je díky sdílení nahraných videí s klientem možné analyzovat, jaký dopad měla akademie na posun účastníka.

Vzdělávací moduly

Akademii je možné poskládat z těchto hlavních modulů.

Prezentační dovednosti
a storytelling

Souhrnný pohled na umění veřejného projevu a rétoriky obsahující kapitoly zaměřené na první krůčky při přípravě, strukturování prezentace, neverbální projev, vokální variabilitu a mnohé další.

Účastníkům modulu je také představen storytellingový systém tvorby náplně, volby slov a přednesu prezentací.

Modul je obohacen o pokročilé řečnické techniky a nástroje, zvládání náročného publika a improvizace.

Speciální důraz je věnován i metodám umožňujícím řečníkovi vypořádání se se stresem a nervozitou z vystoupení.

Rozvoj dovedností je zaznamenáván na video, které rovněž slouží k časté zpětné vazbě.

Prezentační design
a vizualizace dat

Modul zaměřený na zákonitosti vizuální komunikace a vytváření nevšedních a graficky efektivních prezentací.

Kromě znalosti pravidel prezentačního designu a jejich implementace do praxe si účastníci osvojí užívání mnoha zajímavých a užitečných nástrojů pro svou budoucí tvorbu.

Účastníci povzbudí svou kreativitu, kterou následně mohou využít i v jiných oblastech svého profesního života. Začnou rovněž pohlížet na celý proces vytváření prezentace zcela novým způsobem, a zásadně zrychlí svou práci s prezentačním softwarem.

V případě zájmu účastníci získají přístup k obsáhlým videomateriálům, ve kterých budou moci najít inspiraci, ulehčí jim celý proces učení, a budou jim vždy k dispozici.

Individuální trénink
a rozvoj osobnosti řečníka

Každý z nás má individuální potřeby a osobní přístup ke každému účastníkovi je nesmírně podstatný, obzvláště při realizaci vzdělávacího programu. Proto je součástí akademie i individuální trénink pod vedením lektora.

Tyto osobní konzultace jsou zaměřeny přímo na potřeby jednotlivce. V průběhu jsou dle potřeby využívány moderní technologie a přístupy, jako je například prezentování ve virtuální realitě.

Pro přípravu na konferenční vystoupení může účastník využít nácvik s mikrofonem. Typ mikrofonu je možno zvolit dle libosti.

Nejedná se však pouze o tréninková setkání, obsahem je i mentoring zaměřený na celkový osobnostní rozvoj řečníka, budování značky a jedinečnosti.

Je obsah akademie předem daný?

Přesný obsah je přizpůsoben specifiku organizace, vašim potřebnám, a v neposlední řadě účastníkům celého vzdělávacího programu. Akademie může být nastavena jako čistě prezentační, designová, nebo komplexní, která je zaměřena jak na veřejné vystupování, tak na vytváření graficky poutavých prezentačních snímků.

Pokud zvažujete realizaci rozvojového programu zaměřeného na prezentační dovednosti, ale nejste si jisti, jaké moduly jsou pro vás ty pravé, rád s vámi vaše potřeby projdu, a akademii společně nastavíme.

Mezi mnou již uskutečněné projekty patří zástupci všech tří výše zmíněných alternativ. Je zcela na vašem přání, které varianty se rozhodnete využít, a jaké moduly zvolíte.

Objednejte si akademii

Zaujala vás možnost komplexního vzdělávání v prezentačních dovednostech a designu?Pojďme si domluvit schůzku nebo telefonát.